Odeszła od nas mgr Anna Kegel

09.05.2018
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że 4 maja 2018 r. odeszła od nas
mgr Anna Kegel
emerytowany starszy kustosz dyplomowany
 
Przez czterdzieści lat służyła Czytelnikom i Bibliotece Głównej AGH, w której pełniła m.in. funkcję kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów (1964-1980), kierownika Oddziału Czasopism (1980-1982), zastępcy dyrektora (1982-1996) oraz dyrektora (1996-1998) Biblioteki.
W naszej pamięci pozostanie jako osoba niezwykle serdeczna, wrażliwa, pełna energii, jako wspaniały Przełożony i dobra Koleżanka