Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Historia AGH

Portal Historia AGH przedstawia najważniejsze fakty i daty z dziejów Uczelni (wydziałów, katedr) oraz sylwetki wybranych osób związanych z AGH (m.in. rektorów, dziekanów, doktorów honoris causa) od chwili jej powstania wraz z wykazem literatury na ich temat.