SPIE Digital Library

SPIE Digital Library jest obszernym źródłem informacji z dziedziny optyki i fotoniki, oferującym dostęp do ponad 466.000 artykułów oraz publikacji konferencyjnych od roku 1962. Corocznie do bazy dodawanych jest ponad 18.000 artykułów i publikacji pokonferencyjnych.

 

Dostępne tytuły:

 • Proceedings of SPIE:  od Vol. 1 (1963)
 • Optical Engineering (OE):  od  Vol. 1 (1962)
 • Journal of Electronic Imaging (JEI): od  Vol. 1 (1992)
 • Journal of Biomedical Optics (JBO): od  Vol. 1 (1996)
 • Journal of Micro/Nanolithography, MEMS, and MOEMS (JM3):  od  Vol. 1 (2002)
 • Journal of Applied Remote Sensing (JARS):  od  Vol. 1 (2007)
 • Journal of Nanophotonics (JNP):  od  Vol. 1 (2007)
 • Journal of Photonics for Energy (JPE): od  Vol. 1 (2011)
 • Journal of Medical Imaging (JMI): od  Vol.1 (2014)
 • Neurophotonics (NPh):   od  Vol. 1 (2014)
 • Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems (JATIS): od  Vol. 1 (2015)

Licencja nie obejmuje pełnych tekstów książek.

 

UWAGA:

Zgodnie z warunkami licencji zabronione jest m.in.:

 • udzielanie osobom trzecim dostępu do zasobów elektronicznych
 • systematyczne lub automatyczne kopiowanie/pobieranie tekstów
 • wykorzystywanie udostępnionych materiałów do celów komercyjnych.


Nieprzestrzeganie tych ustaleń spowoduje zablokowanie dostępu dla całej Uczelni.

Ulotka informacyjna