Nature

Dostęp w ramach licencji krajowej:
 • Nature
 
Dostęp w ramach konsorcjum:
 • Nature Energy
 • Nature Materials
 
Dostęp poprzez pełnotekstowe bazy danych (z rocznym embargiem):
 • Bone Marrow Transplantation
 • British Journal of Cancer
 • Cancer Gene Therapy
 • Cell Death and Differentiation
 • European Journal of Clinical Nutrition
 • European Journal of Human Genetics: EJHG
 • Eye
 • Gene Therapy
 • Genes and Immunity 
 • Heredity
 • IBMS BoneKEy
 • International Journal of Obesity
 • ISME Journal
 • Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology
 • Journal of Human Hypertension
 • Journal of Perinatology
 • Leukemia
 • Molecular Psychiatry
 • Mucosal Immunology
 • Nature Biotechnology
 • Nature Cell Biology
 • Nature Chemistry
 • Nature Chemical Biology
 • Nature Genetics
 • Nature Immunology
 • Nature Medicine
 • Nature Methods
 • Nature Nanotechnology
 • Nature Neuroscience
 • Nature Photonics
 • Nature Physics
 • Nature Reviews Cancer
 • Nature Reviews Drug Discovery
 • Nature Reviews Genetics
 • Nature Reviews Immunology
 • Nature Reviews Microbiology
 • Nature Reviews. Molecular Cell Biology
 • Nature Reviews Neuroscience
 • Nature Structural and Molecular Biology
 • Oncogene
 • Pharmacogenomics Journal
 • Prostate Cancer and Prostatic Diseases
 • Scientific Reports
 • Spinal Cord

 

Ze wszystkich w/w tytułów można korzystać poprzez Listę A-Z.