Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service (EDS)

EBSCO Discovery Sevice (EDS) umożliwia automatyczne wyszukiwanie publikacji w większości źródeł elektronicznych dostępnych w ramach krajowych lincencji akademickich, subskrypcji konsorcyjnych oraz źródeł ogólnodostępnych .


Ewentualne pytania i komentarze prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej, tel. 12 617 32 15, e-mail: oin[at]bg.agh.edu[dot]pl