Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service (EDS)

Multiwyszukiwarka EDS (EBSCO Discovery Sevice)  przeszukuje większość baz prenumerowanych przez bibliotekę oraz bazy udostępniane bezpłatnie przez firmę EBSCO.

Umożliwia jednoczesne przeszukiwanie wielu zasobów informacyjnych, m.in. baz danych, serwisów czasopism i książek elektronicznych różnych wydawców i dostawców. Źródła informacyjne oferowane przez Bibliotekę przeszukiwane są w szybki i łatwy sposób, za pomocą jednego okienka wyszukiwawczego, a rezultaty wyszukiwania wyświetlane są na jednej platformie w postaci ujednoliconej listy wyników.

EDS umożliwia m. in.

  •     pełne indeksowanie z baz własnych EBSCOhost oraz z innych baz prenumerowanych przez Bibliotekę
  •     łatwy dostęp do zasobów elektronicznych Biblioteki poprzez jedno okienko wyszukiwawcze
  •     możliwość wyszukiwania wg slów kluczowych, autorów i tytułów
  •     przeszukiwanie pełnotekstowe
  •     filtrowanie wyników wyszukiwania według różnych kryteriów, np. pełny tekst, publikacje recenzowane naukowo, zakres chronologiczny
  •     tworzenie własnych folderów   
  •     łatwe eksportowanie wyników np. do menedżerów bibliografii

Przewodnik

Strona wsparcia w języku polskim EBSCOConnect


Ewentualne pytania i komentarze prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej, tel. 12 617 32 15, e-mail: oin[at]bg.agh.edu[dot]pl