Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Energia z ziemi (30.03.2017 – 26.04.2017)

Energia z ziemi

(30.03.2017 – 26.04.2017)

 

Wystawa branżowa pt. "Energia z ziemi" przybliża wykorzystanie w gospodarce polskiej gazu zaazotowanego oraz ropy naftowej ze złóż eksploatowanych przez PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze. Na wystawie przedstawiono zagadnienia zawiązane z procesem eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, przesyłu gazu oraz inwestycjami w nowej energetyce.

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze obchodzi w tym roku 55 lat działalności na Niżu Polskim.

 

Plakat

Plakat

Energia z ziemiEnergia z ziemiEnergia z ziemiEnergia z ziemiEnergia z ziemiEnergia z ziemiEnergia z ziemiEnergia z ziemiEnergia z ziemiEnergia z ziemiEnergia z ziemiEnergia z ziemiEnergia z ziemiEnergia z ziemiEnergia z ziemiEnergia z ziemiEnergia z ziemiEnergia z ziemiEnergia z ziemiEnergia z ziemiEnergia z ziemiEnergia z ziemiEnergia z ziemi