Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Biblioteki XXI wieku (otwarcie 23.02.2011)

Biblioteki XXI wieku

(otwarcie 23.02.2011)

 

Zdjęcia z otwarcia wystawy

(fot. Jacek Rzepczyński)

Od lewej: prof. Antoni Tajduś - Rektor AGH, prof. Tomasz Szmuc - Prorektor ds. Nauki, Ewa Dobrzyńska-Lankosz - dyrektor Biblioteki Głównej

 

Pisano o wystawie 

http://www.biuletyn.agh.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=404:33&catid=47:luty-2011-nr-38