Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Mustang - Tybetańskie Królestwo w Nepalu Północnym. Fotografie Marka Kalmusa (2010 - 01.2011)

Mustang - Tybetańskie Królestwo

w Nepalu Północnym.

Fotografie Marka Kalmusa

(12.2010-01.2011)

 

Plakat

 

Plakat

 

Zdjęcia z wystawy

 

Od lewej: Ewa Postawa - kierownik Oddziału Informacji Naukowej, dr Marek KalmusOd lewej: dr Marek Kalmus, dr Jerzy Krawczyk - wicedyrektor Biblioteki Głównej

Od lewej: Małgorzata Musiał, dr Marek KalmusOd lewej: Małgorzata Musiał, dr Marek Kalmus, Ewa Postawa - kierownik Oddziału Informacji Naukowej, Ewa Szaflarska

 

Pisano o wystawie

 

http://www.biuletyn.agh.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=348:26&catid=45:grudzie-2010-nr-36