Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Maria Curie-Skłodowska. Życie i dzieło (otwarcie 5.04.1988)

Maria Curie-Skłodowska. Życie i dzieło

(otwarcie 5.04.1988)

 

 

Zdjęcia z wystawy