Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prawo górnicze Wolnego Miasta Krakowa na tle rozwoju ustawodawstwa górniczego na ziemiach polskich 1844-1984 (11.1984)

Prawo górnicze Wolnego Miasta Krakowa na tle rozwoju ustawodawstwa górniczego na ziemiach polskich 1844-1984 

(11.1984)

 

 

Zdjęcia z wystawy