Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

60-lecie AGH 1919-1979. Cz. I Szkolnictwo Górnicze na ziemiach polskich, Cz. II Dorobek pracowników Uczelni w okresie 60-lecia (otwarcie 17.10.1979)

60-lecie AGH 1919-1979

Cz. I Szkolnictwo Górnicze na ziemiach polskich

Cz. II Dorobek pracowników Uczelni w okresie 60-lecia

(otwarcie 17.10.1979)

 

 

Zdjęcia z wystawy