Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Renesans polski w architekturze (otwarcie 05.06.1975)

Renesans polski w architekturze

(otwarcie 05.06.1975)

 

 

Zdjęcia z wystawy