Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Nauka i sztuka w środowisku krakowskim w XXX-leciu (12.1974)

 

Nauka i sztuka w środowisku krakowskim w XXX-leciu

(12.1974)

 

Zdjęcia z wystawy