Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Górnik i hutnik w literaturze polskiej (otwarcie 07.12.1971)

Górnik i hutnik w literaturze polskiej

(otwarcie 07.12.1971)

 

 

 

 

Zdjęcia z wystawy