Vademecum Bibliotekarza

Poradnik "Vademecum Bibliotekarza"  został opracowany z myślą o bibliotekarzach pracujących w różnych bibliotekach. Obejmuje zagadnienia zarówno z praktyki, jak i podstawy prawne funkcjonowania bibliotek. Zostały w nim omówione m.in.:

•    podstawy prawne działalności bibliotecznej i pracy bibliotekarza,

•    funkcje różnych rodzajów bibliotek oraz ich specyfika,

•    komputeryzacja biblioteki i digitalizacja zbiorów,

•    rola biblioteki w życiu lokalnej społeczności i w promocji czytelnictwa,

•    kształcenie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy.

 

Wydawca: Verlag Dashofer

Dostęp