Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Osoby uprawnione do korzystania z Biblioteki Beletrystycznej

Prawo do wypożyczania książek z Biblioteki Beletrystycznej mają wszyscy pracownicy, emeryci i renciści Akademii Górniczo-Hutniczej zapisani do Wypożyczalni i posiadający aktualne konto czytelnika.

Nowi czytelnicy dokonują zapisu w Wypożyczalni na podstawie dowodu osobistego, po podpisaniu deklaracji o przestrzeganiu Regulaminu Biblioteki Głównej (deklaracje są dostępne w Wypożyczalni). Karta biblioteczna wydawana jest bezpłatnie.

Konto czytelnika ważne jest przez okres jednego roku akademickiego. Należy je aktualizować osobiście w Wypożyczalni (wymagany jest do tego dowód osobisty oraz karta biblioteczna).