Wentylacja – Klimatyzacja – Ogrzewanie

Wentylacja – Klimatyzacja – Ogrzewanie to poradnik w wersji online, który został stworzony z myślą o osobach zajmujących się projektowaniem, wymiarowaniem, budową, eksploatacją instalacji i urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych.

Publikacja zawiera całościowe ujęcie aspektów prawnych, technicznych i technologicznych związanych z instalacjami zapewniającymi komfort osobom przebywającym w pomieszczeniu. Możliwość odnalezienia w jednym miejscu wszystkich istotnych i aktualnych zagadnień z wymienionych trzech branż jest więc szczególnie ważna.

Poradnik został stworzony przez zespół ekspertów branżowych.

Dostęp