Science (AAAS)

Akademia Górniczo-Hutnicza ma dostęp pełnotekstowy do następujących czasopism wydawanych przez American Association for the Advancement of Science (AAAS):
 
W licencji krajowej:
  • Science
 
W Open Access :
  • Science Advances
 
Ze wszystkich w/w tytułów można korzystać poprzez Listę A-Z.