Science Advances

W ramach krajowej licencji Science uruchomiony został także roczny testowy program publikowania otwartego w czasopiśmie otwartym Science Advances. Program pozwala na bezpłatną publikację 5 artykułów w roku 2017. Artykuły mogą być zgłaszane przez autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach zarejestrowanych do krajowej licencji Science i będą przechodziły normalną procedurę recenzji i akceptacji. Programem zostanie objęte pierwszych 5 zaakceptowanych artykułów.

Więcej informacji