Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3)

Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) to międzynarodowe konsorcjum instytucji naukowych, agencji finansujących naukę oraz bibliotek z 27 krajów, koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek.

Obecnie konsorcjum posiada umowy z wydawcami na okres 2020-2022 obejmujące:

  • 3 tytuły APS
  • 2 tytuły Springera
  • 2 tytuły Elseviera
  • po 1 tytule IOP, OUP i Uniwersytetu Jagiellońskiego

(więcej informacji na stronie scoap3.org

 

W czasopismach tych mogą publikować wszyscy naukowcy z krajów uczestniczących w konsorcjum i nie ponoszą za to żadnych opłat indywidualnych. 

Program jest kontynuowany w 2022 r. bez ograniczeń na liczbę artykułów.

Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki