Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3)

Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) to międzynarodowe konsorcjum instytucji naukowych, agencji finansujących naukę oraz bibliotek z 27 krajów, koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek.

Obecnie konsorcjum posiada umowy z wydawcami na okres 2020-2022 obejmujące:

  • 3 tytuły APS
  • 2 tytuły Springera
  • 2 tytuły Elseviera
  • po 1 tytule IOP, OUP i Uniwersytetu Jagiellońskiego

(więcej informacji na stronie scoap3.org

 

W czasopismach tych mogą publikować wszyscy naukowcy z krajów uczestniczących w konsorcjum i nie ponoszą za to żadnych opłat indywidualnych. 

Program jest kontynuowany w 2021 r. bez ograniczeń na liczbę artykułów.

Więcej informacji na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki

 

Czasopisma SCOAP 2020-2022