Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3)

Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) to międzynarodowe konsorcjum instytucji naukowych, agencji finansujących naukę oraz bibliotek z 27 krajów, koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek. Konsorcjum zawarło umowy z wydawcami na podstawie których wybrane czasopisma fizyczne, w tym:

  • 3 tytuły APS
  • 3 tytuły IOP
  • 2 tytuły Springera
  • 2 tytuły Elseviera
  • 1 tytuł Uniwersytetu Jagiellońskiego

i kilka innych (patrz scoap3.org) zostały przekształcone z modelu subskrypcyjnego na model "open access" i są w całości finansowane ze środków SCOAP3. W czasopismach tych mogą publikować wszyscy naukowcy z krajów uczestniczących w konsorcjum i nie ponoszą za to żadnych opłat indywidualnych.

Więcej informacji

Czasopisma SCOAP 2017-2019