Program Springer Open Choice - licencja Compact

Program Springer Open Choice dla Polski umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer. Koszty publikacji w ramach programu są pokrywane centralnie poprzez WBN ze środków pochodzących z MNiSW.

Licencja Compact jest realizowana w Polsce od 1 stycznia 2019. Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer.

Licencja Compact wprowadza ograniczenie na liczbę artykułów, które mogą być sfinansowane w ramach programu krajowego w danym roku z opłaconej z góry rocznej krajowej opłaty licencyjnej. Od 1 stycznia 2020 r. program działa z nową pulą 2133 artykułów na 2020 r.

 

Więcej informacji o programie, wykaz czasopism, instrukcje