Springer - program publikowania otwartego 2019-2021

Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer. 

Program umożliwia publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer. Koszty publikacji w ramach programu są pokrywane centralnie poprzez WBN ze środków pochodzących z MNiSW.

Program obejmuje 1983 czasopism hybrydowych Springer, natomiast nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central oraz SpringerOpen. Programem objęte są artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. EditorialNotes, News, Letters są wyłączone z programu.

 

Więcej informacji o programie, wykaz czasopism, instrukcje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki 

 

Od 1 stycznia 2021 r. program działa z nową roczną pulą 2176 artykułów i jest oferowany dla artykułów przyjętych do publikacji w 2021 r. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji. Liczbę artykułów aktualnie dostępnych w ramach puli na rok 2021 można sprawdzić na stronie koordynatora - Wirtualnej Bibliteki Nauki.