Springer - program publikowania otwartego 2019-2021

Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer. 

Program umożliwia publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer. Koszty publikacji w ramach programu są pokrywane centralnie poprzez WBN ze środków pochodzących z MNiSW.

Program obejmuje 1983 czasopism hybrydowych Springer, natomiast nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central oraz SpringerOpen. Programem objęte są artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. EditorialNotes, News, Letters są wyłączone z programu.

Liczbę artykułów dostępnych w ramach puli na rok 2020 można sprawdzić na stronie koordynatora - Wirtualnej Bibliteki Nauki.

 

Więcej informacji o programie, wykaz czasopism, instrukcje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki  

 

UWAGA: program zostanie wkrótce zawieszony. Wiecej informacji na stronie koordynatora programu