Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

InPro Badania

InPro Badania to narzędzie wspomagające proces przeprowadzania badań w zakresie polskich wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych. Baza umożliwia automatyczne monitorowanie nowych zgłoszeń oraz udzielanych praw. Wszystkie informacje zawarte w InPro Badania pochodzą wyłącznie z oficjalnych źródeł Urzędu Patentowego RP.

Wydawca: IPMS Sp. z o.o.

Język: polski

Aktualizacja: dwutygodniowa

Baza dostępna w Oddziale Zbiorów Specjalnych, II p., pok. 215, tel. 12 617 32 17,  ozs[at]bg.agh.edu[dot]pl