Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Programy publikowania otwartego dla autorów z AGH

W ramach licencji krajowej i licencji konsorcyjnych finansowane są:

 

Ponadto pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej mogą skorzystać z programu:

 

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej