Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

DOAB - Directory of Open Access Books

DOAB (Directory of Open Access Books) - pełnotekstowe książki z wielu dziedzin wiedzy (m.in. nauki o ziemi, matematyka, ekonomia, nauki społeczne i humanistyczne) różnych wydawców (Cambridge University Press, De Gruyter, IOS Press, Oxform Universtity Press, Springer-Verlag GmbH i wielu innych).