TOXNET

TOXNET - kolekcja 15 baz, opracowywanych przez Narodową Bibliotekę Medyczną USA, w których można znaleźć informacje m. in. na temat poszczególnych zwiazków chemicznych i produktów, w tym również substancji i produków mało znanych, ich toksycznego działania, opisy bibliograficzne publikacji naukowych z dziedziny toksykologii.

Kolekcja TOXNET zawiera m. in. następujące bazy:

  • HSDB (Hazardous Substances Data Bank) - bank danych, zawierający informacje na temat ponad 5.000 niebezpiecznych substancji chemicznych 
  • TOXLINE - ponad 4 miliony opisów bibliograficznych publikacji na temat toksycznego działania leków i innych substancji chemicznych 
  • ChemIDplus - leksykon, zawierający informacje o ponad 400.000 substancji chemicznych (nazwa, synonimy i struktura chemiczna)

 

Bazy można przeszukiwać jednocześnie lub ograniczyć wyszukiwanie tylko do wybranych źródeł.

Więcej informacji