Infona

Portal Infona, powstały w ramach projektu SYNAT, zawiera obecnie ponad 12 mln publikacji, w tym prawie 10 tys. czasopism i ponad 28 tys. książek. Są to otwarte polskie treści naukowe oraz licencjonowane zasoby zagraniczne.
 
Infona dostarcza narzędzi dostosowanych do potrzeb współczesnych naukowców, które pozwalają na łatwe i szybkie korzystanie z możliwości internetu, zarówno w obiegu publikacji, jak i współpracy oraz wymiany.
 
Serwis ułatwia badaczom pracę z publikacjami m.in. przez:
  • rozbudowany mechanizm wyszukiwania,
  • tworzenie list publikacji „do przeczytania”,
  • ułatwienia w deponowaniu publikacji.
 
Infona ułatwia komunikację i współpracę m.in. przez:
  • tworzenie profilu naukowca z funkcjami umożliwiającymi kontakt,
  • łatwe wyszukiwanie badaczy zajmujących się daną dziedziną,
  • samodzielne deponowanie treści,
  • tworzenie grup roboczych,
  • dzielenie się treściami i pracą grupową.
 
Naukowcy mogą prezentować w serwisie publikacje, wykłady w postaci wideo, materiały edukacyjne i rozprawy doktorskie, z których mogą korzystać badacze z całego świata.