Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Usługi informacyjne

Usługi informacyjne obejmują:

 Usługi są realizowane w oparciu o warsztat informacyjny, na który składają się zbiory drukowane (m.in.: bibliografie, leksykony, słowniki, informatory) oraz elektroniczne źródła informacji (m.in. bazy danych, e-czasopisma, e-książki).

 

ozdobnik