Usługi informacyjne

Usługi informacyjne obejmują:

Usługi są realizowane w oparciu o warsztat informacyjny, na który składają się zbiory drukowane (m.in.: bibliografie, leksykony, słowniki, informatory) oraz elektroniczne źródła informacji (m.in. bazy danych, e-czasopisma, e-książki).