Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

BazHum

BazHum to baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Baza rejestruje całą zawartość czasopism - od pierwszych numerów do bieżących. Twórcą kolekcji jest Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Więcej informacji o bazie

Dostęp