Godziny otwarcia


 
Strefy Czytelnika BG Gdzie Telefon Czynna
Wypożyczalnia i Strefa Wolnego Dostępu parter 12 617 32 12

pn.
wt. - pt.
sob.

900 - 1700
900 - 1800
900 - 1600

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Zamiejscowa parter
pok. 4
12 617 32 14 pn. - pt.  1100 - 1400
Czytelnia Główna

I p.,
pok. 123

12 617 40 03 pn.
wt. - pt.
sob.
800 - 1700
800 - 1945
800 - 1600
Katalog parter 12 617 32 11 pn.
wt. - pt.
sob.
800 - 1700
800 - 1945
800 - 1600
Czytelnia Oddziału Informacji
Naukowej
I p.,
pok. 121
12 617 32 15

pn.
wt.-czw. 

pt.

sob. 

800 - 1700
800 - 1945

800 - 1500

800 - 1600

Czytelnia Norm, Patentów i Kartografii II p.,
pok. 213
12 617 32 17 pn.
wt. - pt.
sob.
800 - 1700
800 - 1800
800 - 1600