Royal Society of Chemistry

Wydawnictwo Royal Society of Chemistry (RSC) oferuje dostęp do:


- czasopism pełnotekstowych  (ponad 30 czasopism bieżących i około 60 czasopism archiwalnych z dostępem do wybranych roczników) - pełna lista tytułów czasopism elektronicznych

Polski

AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA- czasopismo naukowo-techniczne online

Informujemy, że wydawca e-czasopisma Automatyka, Elektryka, Zakłócenia w ramach dostępu testowego udostępnił zawartość wybranych zeszytów:

2011 zeszyt 5

2013 zeszyt 2

2013 zeszyt 3

2013 zeszyt 11

 

Polski

IEA Clean Coal Centre

Servis IEA Clean Coal Centre, oferujący m.in. informacje z zakresu uzyskiwania węgla, ze szczególnym uwzględnieniem technologii czystego węgla.

Polski

Strony


Subscribe to Front page feed