Library registration for students of the first year of AGH-UST

Students of the first year of our university (first- and second-cycle degree) who wish to borrow books may perform registration in the Lending Room individually since 6th of October 2014. Identity card as well as student's card is required at the registration.

 

Angielski

Zapisy studentów I-go roku AGH

Studenci I-go roku naszej Uczelni (studia I-go i II-go stopnia), którzy chcą wypożyczać książki do domu mogą dokonać wpisu do Wypożyczalni indywidualnie od  6 października 2014 r. Przy zapisie wymagane jest przedłożenie do wglądu dowodu osobistego oraz legitymacji studenckiej. 

Polski

Strony


Subscribe to Front page feed