Zentralblatt MATH

Zentralblatt MATH is edited by the European Mathematical Society (EMS), Fachinformationszentrum (FIZ) Karlsruhe, and the Heidelberger Akademie der Wissenschaften.

Angielski

BIMET

A bibliographic database registering articles from technical journals and the contents of selected books available in the AGH Main Library Reference Department.

 

 

Angielski

BazEkon

BazEkon jest bieżącą, adnotowaną bibliografią zagadnień ekonomicznych i pokrewnych, opartą na zawartości wiodących ogólnopolskich periodyków naukowych i gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych.
Baza jest częściowo pełnotekstowa - zawiera pełne teksty artykułów z Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (począwszy od numerów wydanych w 2005 roku, z zachowaniem rocznego embargo na najnowsze numery), a także artykułów z czasopism:

Angielski

Strony


Subscribe to Front page feed