Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - WIMiIP

Biblioteka Wydziałowa

B-5, IX p., pok. 903

 

Kierownik

mgr Katarzyna Quirini - Popławska


mgr Aleksandra Pietrzyk
mgr Anna Moniczewska


tel. 12 617 26 11

alpietrz[at]metal.agh.edu[dot]pl

       
Ilość zbiorów:   Godziny otwarcia: poniedziałek 9.00 - 11:00, 11:45 - 15.00
książek 22.492 vol. wtorek 9.00 - 11:00, 11:45 - 15.00
czasopism   1.377 vol. środa  nieczynne
zb. spec.   8.563 jedn. czwartek 9.00 - 11:00, 11:45 - 15.00
razem 32.432 jedn. ob. piątek 9.00 - 11:00, 11:45 - 15.00
    sobota nieczynne
       
 

 

  Tematyka zbiorów:
  metalurgia żelaza i stali, przeróbka plastyczna, budowa pieców przemysłowych, termodynamika, technologia paliw, ochrona środowiska, metaloznawstwo i inżynieria materiałowa, fizyko-chemiczne podstawy metalurgii, ogrzewnictwo - wentylacja - klimatyzacja, technika cieplna, kompozyty, polimery, biomateriały, tytan, energetyka, hutnictwo i jego historia, odlewnictwo, ceramika, koksownictwo, mechanika, wytrzymałość materiałów, matematyka, chemia, fizyka, ekonomia i marketing, zarządzanie jakością, metale nieżelazne, spawalnictwo, obróbka skrawaniem, spajanie, materiały spiekane, inżynieria powierzchni, galwanotechnika, korozja, elektryka, elektronika, informatyka, oprogramowanie, sztuczne sieci neuronowe, analiza numeryczna, MES, grafika komputerowa.
  Zbiory specjalne:
  tłumaczenia ramowe 1970 - 1992, prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne.

 

 

 

Biblioteka Katedry Metaloznawstwa
i Metalurgii Proszków
A-2, niski parter,
pok. 46h
 
   
Ilość zbiorów:
Biblioteka w trakcie reorganizacji    
 
Zwroty książek i podbijanie kart obiegowych odbywają się w Bibliotece Wydziałowej.
książek 
  8.676 vol.
czasopism        58 vol.
zb. spec.   2.805 jedn.    
razem: 11.539 jedn. ob.    
 
Tematyka zbiorów:
 
metaloznawstwo, metalurgia żelaza i stali, inżynieria materiałowa mikroskopia elektronowa, metody statystyczne, stereologia-metalografia ilościowa, rentgenografia, krystalografia.
 
 
Zbiory specjalne:
 
prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, habilitacyjne.