Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Humanistyczny - WH

 

Biblioteka Wydziałowa   strona WWW Biblioteki
D13, ul. Gramatyka 8a (Lipsk)
parter, pok. 15
mgr Justyna Sobocha-Stanuch tel. 12 617 43 38
    Ilość zbiorów:  
Możliwość korzystania w trybie zdalnym. książek 11 273 wol.
Więcej informacji na stronie internetowej Biblioteki wydziałowej. czasopism 410 wol.
    ogółem 11 683 j. obl.
       

Tematyka zbiorów:
socjologia, multimedia, komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, politologia, historia, filozofia, psychologia i pedagogika.