Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - WGGiOŚ

 

Biblioteka Wydziałowa   Strona WWW Biblioteki
A-0, niski parter mgr Renata Rajzer
mgr Mirosława Foszczyńska
mgr Katarzyna Kałucka
mgr Agata Dragan
tel. 12 617 24 12 (Czytelnia Czasopism i Kartografii)
tel. 12 617 23 96 (Czytelnia
i Wypożyczalnia Książek)
bibliotekawggios[at]agh.edu[dot]pl
 
Ilość zbiorów: Godziny otwarcia: poniedziałek 10.00 - 14.30
książek 38 465 wol.   wtorek 10.00 - 14.30
czasopism   9 651 wol.   środa 10.00 - 14.30
zb. spec. 17 026 jedn.   czwartek 10.00 - 14.30
razem 65 142 j. obl.   piątek 10.00 - 14.30
    sobota nieczynne
     
Tematyka zbiorów:    
geologia ogólna i matematyczna, geologia regionalna, mineralogia, petrografia, geochemia środowiska, kartografia geologiczna, paleontologia i stratygrafia, ochrona środowiska, złoża surowców mineralnych: skalnych, ceramicznych, chemicznych i rud metali geofizyka, grawimetria, sejsmologia, geofizyka wiertnicza, radiometria, geoelektryka, geomagnetyka, geodynamika, geomorfologia, petrofizyka hydrogeologia, hydrogeochemia, hydrologia, geologia kopalniana i inżynierska, mechanika gruntów węglowodory, ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel.
Zbiory specjalne: zbiory kartograficzne