Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - WGGiIŚ

 
Biblioteka Wydziałowa    
C-4, IIp., pok. 216 mgr inż. Marta Majer-Dudek tel. 12 617 23 06
 
Biblioteka nieczynna do odwołania
 
Godziny otwarcia:     Ilość zbiorów:
poniedziałek   9.00 - 13.00    książek 7 395 wol.
wtorek - sobota   nieczynne   czasopism 455 wol
          zb. spec. 307 jedn.
        ogółem 8 157 j. obl.
   

Tematyka zbiorów:
geodezja, kartografia, planowanie przestrzenne, geodezja wyższa, geodezja górnicza, fotogrametria, teledetekcja lotnicza i satelitarna, geodezja inżynieryjno - przemysłowa, wycena nieruchomości, ochrona przyrody i środowiska, inżynieria środowiska, ekologia, ekotoksykologia, rekultywacja terenów, gleboznawstwo, chemia środowiska, gospodarka odpadami, monitoring środowiska.
Zbiory specjalne:
rozprawy doktorskie, instrukcje geodezyjne.