Sekcja Administracyjna

 


I piętro, pok. 114, tel. 12 617 32 10

 

Do zadań Sekcji należy w szczególności:

 

- prowadzenie sekretariatu BG AGH,

- organizowanie prawidłowego obiegu i przechowywania dokumentów,

- rowadzenie spraw administracyjnych i finansowo-rozliczeniowych,

- współpraca z Dyrektorem w zakresie opiniowania, podpisywania i zawierania umów powodujących zobowiązania Biblioteki z uwzględnieniem skutków finansowych,

- współpraca z Dyrektorem w zakresie sporządzanie analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej jednostki,

- prowadzenie spraw ewidencji środków trwałych z wyłączeniem księgozbioru,

- zapewnienie sprawnej eksploatacji obiektu, systemów ochrony przeciwpożarowej oraz urządzeń instalacji stanowiących wyposażenie budynku (wentylacja, klimatyzacja itp.),

- sporządzanie planów remontowych oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją remontów,

- prowadzenie zaopatrzenia w materiały biurowe, gospodarcze i druki,

- wykonywanie niezbędnych prac gospodarczych, drobnych napraw i remontów,

- zapewnienie należytego porządku i wyglądu budynku Biblioteki i jej pomieszczeniom,

- prowadzenie spraw dotyczących napraw sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia.

 

 

Logo BG

Sekcja Administracyjna

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
Biblioteka Główna

I piętro, pok. 114
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel.: 12 6173210
 fax 12 6341404

e-mail: 

  www.bg.agh.edu.pl

 

kierownik

mgr inż. Teresa Proficz

Poczta BG 12 617 47 40
12 617 32 10
pracownicy inż.-techn.

Piotr Kaganek

Poczta BG 12 617 32 09

Edward Tabisz

Poczta BG 12 617 39 85
pracownicy administracyjni

Agnieszka Piękoś

Poczta BG 12 617 32 10

Iwona Pstuś

Poczta BG 12 617 32 08

mgr Marta Tabisz

Poczta BG 12 617 32 10
obsługa

Bogdan Głowacki

Poczta BG 12 617 32 24
obsługa - sekcja gospodarcza

Anna Adamczyk

  12 617 32 25

Joanna Biel

  12 617 32 25

Anna Bogucka

  12 617 32 25

Edyta Chochół

  12 617 32 25

Anna Dziektarz

  12 617 32 24

Barbara Gastoł

  12 617 32 27

Beata Krężołek

  12 617 32 25

Barbara Pieczara

  12 617 32 27

Barbara Rzyczniak

  12 617 32 25