Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów


I piętro, pok. 102-109, tel. 12 617 32 18, 12 617 32 20, 12 617 32 21, 12 617 39 16 
 
 

Do zadań Oddziału należy w szczególności:

- zakup książek i prenumerata czasopism (polskich i zagranicznych) do zbiorów BG oraz prowadzenie rozliczeń finansowych z tym związanych;

- zakup książek do zbioru Biblioteki Beletrystycznej

- wymiana książek i czasopism krajowych i zagranicznych;

- uzupełnianie księgozbioru w ramach pozyskiwanych darów;

- organizacja dostępu do elektronicznych zasobów książek;

- typowanie nabytków bibliotecznych dla poszczególnych jednostek BG w celu uzupełniania ich księgozbioru służbowego (podręcznego);

- wyznaczanie książek do Strefy Wolnego Dostępu oraz Czytelni Głównej;

- gospodarka drukami zbędnymi;

- ewidencja i prowadzenie ksiąg akcesyjnych księgozbioru;

- prowadzenie ewidencji wydawnictw ciągłych;

- opracowanie formalne księgozbioru BG i innych jednostek organizacyjnych AGH (książki, czasopisma, wydawnictwa ciągłe);

- opracowanie przedmiotowe w języku haseł przedmiotowych KABA księgozbioru BG i innych jednostek organizacyjnych AGH (książki, czasopisma, wydawnictwa ciągłe, zbiory specjalne); 

- udział w tworzeniu katalogu centralnego NUKAT;

- opracowanie formalne i przedmiotowe księgozbioru Biblioteki Beletrystycznej;

- opieka nad katalogami kartkowymi (Katalog Kartkowy BG AGH, katalog rzeczowy wg UKD, katalog czasopism) oraz ich melioracja;

- prowadzenie inwentarzy zbiorów zwartych BG w formie tradycyjnej oraz elektronicznej;

- prace związane z ubytkowaniem zbiorów;

- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących zakup, wymianę, dary i ubytki księgozbioru;

- działalność dydaktyczna - szkolenia bibliotekarzy BG oraz bibliotekarzy sieci AGH, praktyki zawodowe dla bibliotekarzy spoza AGH, szkolenia dla studentów AGH oraz studentów studiów bibliotekoznawczych.

 

 

 

Logo BG

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
Biblioteka Główna

I piętro, pok. 102-109
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel.: 12 617 3218, 12 617 3220,  12 617 3221,   12 617 3916,
fax 12 6341404

e-mail:

  www.bg.agh.edu.pl


 

Pracownicy Oddziału prowadzą szkolenia z zakresu opracowania zbiorów dla pracowników bibliotek oraz w ramach praktyk studenckich dla studentów bibliotekoznawstwa.

 

Kontakt: mgr Marta Urbaniec, I p., pok. 102, tel. 617-32-21.

kierownik   telefon

mgr Marta Urbaniec

Poczta BG 12 617 32 21
pracownicy

mgr Agnieszka Bylica

Poczta BG 12 617 32 20

mgr Edyta Czekaj

Poczta BG 12 617 39 16

mgr Bożena Kłębek

Poczta BG 12 617 32 18

mgr Małgorzata Krawczyk

Poczta BG 12 617 32 18

mgr Krystyna Liszka

Poczta BG 12 617 32 20

mgr Barbara Luśtyk

Poczta BG 12 617 32 20

mgr Małgorzata Mazur

Poczta BG 12 617 32 20

mgr Grażyna Morys

Poczta BG 12 617 32 20

mgr Małgorzata Pałka

Poczta BG 12 617 32 20

mgr Małgorzata Serafin

Poczta BG 12 617 32 18

mgr Katarzyna Tomczyk

Poczta BG 12 617 32 18

mgr Anna Wyroba

Poczta BG 12 617 32 20

mgr Barbara Ziendalska

Poczta BG 12 617 32 20