Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wokół cytowań

Biblioteka Główna przygotowuje raporty cytowań dla pracowników naukowych w oparciu o dostępne e-źródła (Web of Science, Scopus), m.in. cytowania publikacji, indeks Hirscha, Impact Factor dla tytułów czasopism, sumaryczny Impact Factor, wymagane m.in. w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego.

 

Cytowania publikacji


Cytowania można sprawdzić w bazach:

Informacje o cytowaniach można również wyszukać za pomocą:

  • bazy BazTech (baza rejestrująca polską literaturę naukowo-techniczną)
  • bazy BazEkon (polska baza z zakresu nauk ekonomicznych)
  • bazy CEJSH (baza rejestrująca literaturę z Europy Środkowo-Wschodniej z dziedziny nauk społecznych i humanistycnych) 
  • Google Scholar
  • programu „Publish or Perish” (do pobrania ze strony www.harzing.com/pop_win.htm

 


Indeks Hirscha (h-index)


Indeks h to liczba prac naukowych (publikacji), które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h.
np. współczynnik h=10 oznacza, że wśród publikacji autora znajduje się 10, z których każda była cytowana co najmniej 10 razy.

Indeks h można odszukać w:

 


Wartości współczynnika Impact Factor 1997-2020

 

         Uwaga: dostęp do list jest możliwy tylko z komputerów zarejestrowanych w sieci uczelnianej AGH.

 

         Sumaryczny Impact Factor

 


Master Journal List

         (wcześniej opracowywana przez ISI, znana w Polsce pod nazwą "lista filadelfijska")