Wokół cytowań

Mimo wprowadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu, Biblioteka Główna na bieżąco przygotowuje analizy bibliometryczne dla pracowników naukowych  w oparciu o dostępne e-źródła (Web of Science, Scopus), m.in. cytowania publikacji, indeks Hirscha, Impact Factor dla tytułów czasopism, sumaryczny Impact Factor, wymagane m.in. w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego.

 

Cytowania publikacji


Cytowania można sprawdzić w bazach:

Informacje o cytowaniach można również wyszukać za pomocą:

 


Indeks Hirscha (h-index)


Indeks h to liczba prac naukowych (publikacji), które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h.
np. współczynnik h=10 oznacza, że wśród publikacji autora znajduje się 10, z których każda była cytowana co najmniej 10 razy.

Indeks h można odszukać w:

 


Wartości współczynnika IMPACT FACTOR 1997-2019

 

         Uwaga: dostęp do list jest możliwy tylko z komputerów zarejestrowanych w sieci uczelnianej AGH.

 

         Sumaryczny IMPACT FACTOR

 


MASTER JOURNAL LIST

         (wcześniej opracowywana przez ISI, znana w Polsce pod nazwą "lista filadelfijska")