Czasopisma drukowane

WYKAZ CZASOPISM DRUKOWANYCH (2013) BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ I BIBLIOTEK SIECI AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

KRAKÓW 2014


Opracowanie:
Paweł A. Nowaczyk, Halina Lubasz, Bogusława Macheta, Zofia Pawłowska


Wykaz obejmuje tytuły czasopism oraz innych wydawnictw ciągłych Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej i bibliotek sieci otrzymanych w 2013 r. z prenumeraty, darów i wymiany.

Hasła tytułowe uszeregowane są alfabetycznie, w układzie alfabetu polskiego, ale komputerowo i dlatego w szeregowaniu uwzględnione zostały także znaki przestankowe, symbole, cyfry, litery. Hasła zaczynające się od skrótu znajdują się w ciągu alfabetycznym danej litery. Tytuły w alfabecie cyrylickim podane są w formie transliterowanej.

Za tytułem czasopisma zostały podane sygnatury czasopism Biblioteki Głównej AGH. W kolejnej kolumnie podane są skróty oznaczeń miejsc udostępniania, których rozwiązanie zamieszczamy

Część czasopism posiada również swoją elektroniczną wersję. Dostęp do ich pełnych tekstów można uzyskać ze wszystkich komputerów AGH. Te tytuły są oznaczone jako WWW w ostatniej kolumnie. Po kliknięciu przenoszą do źródła zasobu elektronicznego.