Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

ScienceDirect (Elsevier)

Platforma ScienceDirect umożliwia dostęp do:

  • pełnych tekstów artykułów z czasopism naukowych wydawnictwa Elsevier Science zawartych w zmodyfikowanej kolekcji Wirtualnej Biblioteki Nauki. Zgodnie z umową na lata 2022-2024 licencja Elsevier obejmuje czasopisma z grupy Cell (19 tytułów), grupy Lancet (4 tytuły) oraz 7 kolekcji tematycznych ScienceDirect: Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Computer Science; Engineering; Health Sciences; Immunology and Microbiology; Mathematics; Physics and Astronomy. Łącznie w ramach licencji krajowej dostępne są 1594 czasopisma, w tym 1229 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 365 czasopisma archiwalnych. Licencja Elsevier obejmuje także program umożliwiający polskim autorom publikowanie artykułów Open Access w ramach licencji krajowej 2022-2024,
  • pełnych tekstów artykułów z czasopism wykluczonych z WBN i zakupionych w ramach subskrypcji AGH, zawartych w kolekcjach: Business, Management and Accounting, Chemical Engineering, Energy, Materials Science (zasięg 2019-2023; w przypadku czasopism Energy - zasób od 1995 roku, Chemical Engineering Journal - zasób od 1997 roku),
  • W ramach licencji krajowej są również dostępne wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015.

Szczegółowa informacja o dostępnych w ramach licencji krajowej kolekcjach czasopism i książek znajduje się na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

 

Liczne archiwa są dostępne dla użytkowników sieci uczelnianej AGH na Portalu Komunikacji Naukowej INFONA.

 

 

Nagrane webinaria:

ScienceDirect - Publikacje naukowe na wyciągnięcie ręki

ScienceDirect - Jak być na bieżąco z nowościami

Science Direct - Wyszukiwanie zaawansowane

 

Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej.