Web of Science. Szkolenie dla pracowników i doktorantów w Bibliotece Głównej

23.10.2018

Zapraszamy na szkolenie na temat wykorzystania platformy Web of Science, jej baz i narzędzi do gromadzenia, zarządzania i formatowania bibliografii załącznikowej oraz oceny dorobku naukowego.

Analiza bibliometryczna to szybko rozwijająca się metoda oceny wyników badań i kompleksowego ujęcia dorobku naukowego na wielu poziomach organizacyjnych instytucji naukowych, rządowych i akademickich.

Termin: 14 listopada od godz. 10:30. Przewidywany czas: 120 min.

Miejsce: Biblioteka Główna AGH, I piętro, sala 101

Szkolenie poprowadzi p. Marcin Kapczyński, przedstawiciel firmy Clarivate Analytics.


Temat:  Wykorzystanie platformy Web of Science, jej baz i narzędzi do gromadzenia, zarządzania i zastosowania bibliografii załącznikowej oraz oceny dorobku naukowego.


Zostaną omówione zagadnienia:
•    Baza Web of Science Core Collection: zakres i wykorzystanie, metody budowania kwerend i sposoby wyszukiwań, filtrowanie, analizowanie i zarządzanie rezultatami; określanie najbardziej wpływowych prac; nowe funkcjonalności.
•    Open access, Kopernio: uzyskiwanie dostępu do pełnych tekstów prac
•    Publons – platforma recenzentów, wyszukiwanie ekspertów, Publons Academy
•    Tworzenie raportów cytowań. Indeks h i inne zmienne stosowane w ocenie dorobku naukowego.
•    Wykorzystanie EndNote do gromadzenia i zamieszczania bibliografii załącznikowej
•    Formatowanie stylów bibliograficznych i zastosowanie przypisów w tekście pracy
•    Określanie jakości czasopisma na podstawie Journal Citation Reports;
•    Tworzenie własnych profili, wyszukiwanie informacji o innych autorach i badaczach na platformie ResearcherID i ORCID
•    Narzędzie kompleksowej analizy bibliometrycznej InCites Benchamark&Analytics


Podsumowanie:
Zajęcia mają wymiar praktyczny. Każdy z uczestników będzie miał możliwość: poznać metody przeprowadzenia własnej kwerendy dla wyszukania istotnych dokumentów w bazach Web of Science, określenia ich wpływu dzięki zastosowaniu wskaźników bibliometrycznych, nauczyć się jak zarządzać otrzymanymi rezultatami, wykorzystania zgromadzonej bibliografii w tworzeniu przypisów artykułu naukowego, wyszukania, wyboru i oceny jakości najbardziej wpływowych czasopism, stworzenia profilu na portalu ResearcherID w celu promocji swojego dorobku naukowego.

Wstęp wolny.