Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Nie samą pracą żyje człowiek. Pasje, zainteresowania, hobby pracowników i absolwentów AGH (05 - 06.1999)

Nie samą pracą żyje człowiek.

Pasje, zainteresowania, hobby pracowników i absolwentów AGH

(05 - 06.1999)

 

 

 

Zdjęcia z otwarcia wystawy

 

Od lewej: Ewa Dobrzyńska-Lankosz - dyrektor Biblioteki Głównej, prof. Ryszard Tadeusiewicz - Rektor AGH, Anna Machalska-Garbacz - kierownik Oddziału Informacji NaukowejOd lewej: dr Jerzy Krawczyk - wicedyrektor Biblioteki Głównej, prof. Ryszard Tadeusiewicz - Rektor AGH, Ewa Dobrzyńska-Lankosz - dyrektor Biblioteki Głównej, Anna Machalska-Garbacz - kierownik Oddziału Informacji Naukowej Otwarcie wystawyOd lewej: A. Michalska-Garbacz, M. CzujowaProf. A. PauloPracownicy Oddziału Informacji Naukowej. Od lewej: Anna Chadaj, Małogorzata Dudek, Ewa Szaflarska, Anna Machalska-Garbacz (kierownik OIN), Małgorzata Musiał, Ewa Łącka, Maria Garczyńska

 

Pisano o wystawie:

BIP 1999 nr 65 s. 2BIP 1999 nr 65 s. 4-5BIP 1999 nr 66/67 s. 36-37Gazeta Krakowska, dod. Echo Krakowa s. IVDziennik Polski (24 maja 1999) s. 47

Gazeta Wyborcza 1999 (8.06) s. 5Przekrój 1999 nr 24 (13.06) s. 17