Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Górnik w literaturze i sztuce (otwarcie 07.12.1990)

Górnik w literaturze i sztuce

(otwarcie 07.12.1990)

 

 

Zdjęcia z wystawy

 

Od lewej: Małgorzata Dudziak-Kowalska, Helena Jarecka, Iwona KrzywińskaIwona KrzewińskaOd lewej: Iwona Krzewińska, Małgorzata Dudziak-Kowalska