Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Powstanie Warszawskie 1944-1984 (09.1985)

Powstanie Warszawskie 1944-1984

(09.1985)

 

 

Zdjęcia z wystawy