Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Nauka i technika radziecka (wystawa z okazji 50-lecia ZSRR) 11.1972

Nauka i technika radziecka

- wystawa z okazji 50-lecia ZSRR

(11.1972)

 

Zdjęcia z otwarcia wystawy

Od lewej: Małgorzata Zawistowska, Barbara Łagan, Marian Górkiewicz, Krystyna Gerlach-Czuma Otwarcie wystawyOtwarcie wystawyOtwarcie wystawy