Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Publikacje Uniwersytetu w Halle (1971)

Publikacje Uniwersytetu w Halle

(1971)

 

Zdjęcia z otwarcia wystawy

 

Otwarcie wystawyOtwarcie wystawyOtwarcie wystawy

    

Otwarcie wystawyOtwarcie wystawyOtwarcie wystawy

 

Otwarcie wystawyOtwarcie wystawyOtwarcie wystawy

 

Otwarcie wystawyOtwarcie wystawyOtwarcie wystawy