Nowa organizacja dostępu do e-zasobów informacji naukowej

17.12.2015

Od stycznia 2016 roku - w związku z zakupem przez Bibliotekę Główną rozszerzonej licencji oprogramowania na udostępnianie elektronicznych źródeł informacji – pracownicy, doktoranci i studenci AGH mają dostęp do licencyjnych e-zasobów z dowolnego miejsca na świecie. Nie jest to możliwe dla tych źródeł, których licencje bądź ograniczenia techniczne na to nie pozwalają.Warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie aktualnego konta w Bibliotece Głównej.

Logowanie:
numer karty bibliotecznej - należy wpisać numer swojej karty bibliotecznej
hasło - należy wpisać serię i numer dowodu osobistego

*UWAGA: istnieje możliwość samodzielnej zmiany hasła. W celu zmiany hasła należy zalogować się na swoje konto w Katalogu Komputerowym AGH. Nowe hasło musi zawierać minimum 8 znaków – litery i/lub cyfry, bez znaków specjalnych.

 

Dostęp w sieci uczelnianej (bez indywidualnego logowania) jest możliwy na wydziałach, które zarejestrowały swoje zakresy IP w Bibliotece Głównej. W pozostałych przypadkach jest konieczne indywidualne logowanie przy pomocy karty bibliotecznej Biblioteki Głównej lub legitymacji studenckiej (warunkiem korzystania jest posiadanie aktualnego konta w Bibliotece Głównej).


Pozostali użytkownicy mogą korzystać z e-zasobów w czytelniach Biblioteki Głównej (pod warunkiem, że licencje na to pozwalają).
 

Dostęp do licencyjnych e-źródeł

 

Informacje na temat zakładania i aktualizacji konta bibliotecznego można uzyskać w Oddziale Udostępniania Zbiorów, tel. 12 617 32 12, e -mail: udo[at]bg.agh.edu[dot]pl

 

Ewentualne pytania dotyczące funkcjonowania serwisu prosimy zgłaszać na adres:

- sprawy techniczne: Jacek Rzepczyński, tel.: 12 617 32 22, e-mail: jacek.rzepczynski[at]bg.agh.edu[dot]pl

- sprawy dotyczące zawartości merytorycznej: Oddział Informacji Naukowej, tel. 12 617 32 15, e-mail: oin[at]bg.agh.edu[dot]pl