Limity wypożyczeń, terminów zwrotu/prolongaty, liczby samodzielnych prolongat

Liczba książek, okresy wypożyczenia oraz liczba samodzielnych prolongat są uzależnione od kategorii czytelnika:

 

Kategorie czytelników Limity wypożyczeń
książek
Okresy wypożyczeń
(w dniach)
z lokalizacji
Liczba samodzielnych
prolongat
z lokalizacji
BG- Magazyn SWD BG- Magazyn SWD
Student AGH 10 30 150 5 1
Student innej uczelni 3 30 30 5 1
Doktorant AGH 15 30 150 12 1
Pracownik AGH dydaktyczny 25 30 150 12 1
Pracownik AGH inny 10 30 150 12 1
Emeryt AGH 10 30 90 5 1
Biblioteki zewnętrzne 10 30 30 5 1
Pracownicy innych instytucji i doktoranci spoza AGH 5 30 30 5 1
Pracownicy, renciści, emeryci AGH korzystający z Biblioteki Pracowniczej 5 60 60 3 3