AGH University Main Library

E-sources in alphabetical order

a · B · C · D · E · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W · z
Name of the database Subject area About the source Information
Repozytorium CEON

multidisciplinary source

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

Repozytorium REPOD

multidisciplinary source

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

Royal Society of Chemistry

analytical chemistry, organic and inorganic chemistry, physical chemistry, chemical biology, chemical medicine, energy, materials science, nanotechnology

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło bibliograficzno-abstraktowe źródło pełnotekstowe