AGH University Main Library

E-sources in alphabetical order

a · B · C · D · E · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W · z
Name of the database Subject area About the source Information
Phase Equilibria Diagrams (CD ROM Ed.)

ceramics phase diagrams

info

źródło o ograniczonym dostępie źródło faktograficzne

ProQuest

multidisciplinary source

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe

Przewodnik Bibliograficzny

bibliographic descriptions of Polish books registered in the national bibliography

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzne źródło polskojęzyczne

PubChem

chemistry, toxicology

info

źródło ogólnodostępne źródło pełnotekstowe   

Publons

multidisciplinary platform for authors and reviewers

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe

PubMed

biomedical sciences

info

źródło ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe