AGH University Main Library

E-sources in alphabetical order

a · B · C · D · E · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · R · S · T · U · W · z
Name of the database Subject area About the source Information
NASBI - see Ebookpoint BIBLIO

computer science

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe źródło polskojęzyczne

Nature

natural, medical, and exact sciences, engineering

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe   

Nature Publishing Group

natural, medical, and exact sciences, engineering

info

źródło dostępne w sieci uczelnianej AGH źródło pełnotekstowe   

NOBEL

information on Nobel prize winners

info

źródło o ograniczonym dostępie źródło faktograficzne źródło polskojęzyczne